Aktuellt

NYHETER

Väginfo

2023-11-28


Flera av våra kära vägar i Lundbjörken är känsliga och tycker inte om det allt mer omväxlande vädret. Vi måste alla hjälpas åt för att minimera onödig påverkan och till det ökade kostnader.


Tänk på att om skyltarna för max fordonsvikt står uppe vid våra infarter så måste alla tunga transporter undvikas alternativt godkännas av väggruppen. Påminner också om att eventuella vägskador pga tung trafik som måste repareras belastar ansvarig fastighetsägare, när skyltarna är uppe. Undvik att tömma latrintankar under mars och april om det är möjligt.


Över lag så är det bra att försöka använda huvudinfarten dvs Arholsgattu och sedan Bygattu i så stor utsträckning som möjligt. Dessa vägar håller absolut bäst. Norra infarten skulle må bra av så lite trafik som möjligt under vinterhalvåret.

Service Hjärtstartare

2023-10-13


Nu är den årliga servicen av vår hjärtstartare genomförd av Anticimex. Det blev nya batterier samt nya pads (kontaktytor).


Jag passade samtidigt på att flytta hjärtstartaren till den uppmärkta, isolerade och uppvärmda vinterförvaringen på Sjöstigen 8 (ca 200 m från telefonkiosken ned mot sjön, tydlig anvisning + karta finns uppsatt i telefonkiosken).


Vänligen, Daniel

Väghållning

2023-07-10


För att underhåll och plogning av vägkanterna ska fungera kräver Vägverket att dikeskanter och vägtrummor hålls rena från sly, buskar och träd samt att överhängande grenar kvistas upp till 5 meter. Detta även för att undvika dropp på vägar från överhängande grenar som skadar vägen.


Uppfyller vi inte detta krav reduceras det årliga bidraget från Vägverket!


På årsmötet en tid tillbaka beslutades därför att alla fastighetsägare är ansvariga att röja enligt ovan, längst vägkanten i anslutning till sin fastighetsgräns (2,5 meter från vägkant).


I samband med kommande röjdag vill vi påminna om detta och uppmana samtliga fastighetsägare att inventera hur det ser ut kring respektive fastighet samt vid behov ombesörja att rensa dikeskanterna och hålla undan träd och grenar.


Har du träd på din fastighet som står inom 2,5 meter gränsen och av olika anledningar vill ha hjälp med att åtgärda detta, vill vi att du hör av dig till styrelsen: styrelsen@lundbjorken.se.

Provsvar Vasakällan

2023-07-10


Provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning" och bedömningen är att vattnet är tjänligt som dricksvatten om än med anmärkning på något hög halt av järn.


Klicka HÄR för att läsa den fullständiga rapporten. Resultatet finns även uppsatt vid pumpen

Komidsommar 2023

2023-06-18


Äntligen kan vi fira Komidsommar som seden bjuder. Firandet börjar på lördag 1 juli kl 14 med att vi klär stången. Ta med blommor! Det finns fika och tipspromenad för den som önskar. Vi reser stången, dansar och ordnar med barnlekar och lotter.


Komidsommarkommitten efterlyser hjälp med att knåpa ihop tipsrundefrågor för vuxna och barn. Anmäl till liss.ingrid@gmail.com


Vill du baka så är du välkommen, gärna jordgubbstårta. Du kan få betalt för ingredienser. Anmäl till Bergman.helena@yahoo.se


Är det någon som vill säga några ord, läsa en dikt eller nåt annat så var inte blyg! Eller om du vet någon som skulle passa för uppdraget! Anmäl till liss.ingrid@gmail.com

Hjärtstartaren

2023-03-29


Styrelsen har beslutat att vintertid placera hjärtstartaren på husväggen vid Sjöstigen 8, där det finns tillgång till el. Detta för att hjärtstartaren inte mår bra av kyla.


En isolerad box med frostvakt har installerats på Sjöstigen 8 och information samt en tydlig karta med hänvisning har satts upp i telefonkiosken.


Sjöstigen 8 ligger ca 180 meter snett till vänster ned mot sjön (piren), sett från telefonkiosken.


Provsvar Arholsbrunnen

2022-09-17


Vi har tagit ett nytt vattenprov i Arholsbrunnen och glädjande nog kan vi konstatera att brunnsgruppens idoga arbete gett resultatet. Provresultatet uppvisar nu inga mätbara E.coli värden och koliforma ligger långt under gränsvärdet.


Provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning" och bedömningen är att vattnet nu är tjänligt som dricksvatten om än med anmärkning på koliforma bakterier (under gränsvärdet).


Klicka HÄR för att läsa den fullständiga rapporten. Resultatet finns även uppsatt vid pumpen

Utveckling av piren

2022-09-03


På det extra årsmötet på lördag den 17 september kommer frågan kring vår gemensamma pir att diskuteras och möjlighet ges att rösta för eller emot framarbetat förslag.


Du kan läsa förslaget i sin helhet HÄR (klicka) eller hämta ett exemplar i vår gemensamma brevlåda. 


Kan man ej närvara personligen på det extra årsmötet går det bra att rösta via ombud. Ett ombud får inte företräda mer än en medlem. Fullmakten ska vara skriftlig, innehålla uppgifter om (1) vem som är ombud, (2) vilket möte fullmakten avser, (3) fastighetsbeteckning samt (4) undertecknad av samtliga fastighetsägare.


Blankett för ombud finns att hämta HÄR (klicka) och i vår gemensamma brevlåda.

Provsvar Arholsbrunnen

2021-09-28


Brunnsgruppen har jobbat med brunnarna och nu tagit prover i Arholsbrunnen. Tyvärr visade resultatet att vattnet är otjänligt.


Här kan ni läsa resultatet i mer detalj: VATTENPROV


provresultatet finns även upphängt på vattenpumpen (inplastat).


Hjärtstartare

2021-09-16


Hjärtstartare finns uppsatt i telefonkiosken vid majstången.


Bifogar två bra länkar som beskriver HLR samt hur man kan samarbeta om man är två personer och har tillgång till en hjärtstartare.


https://youtu.be/CJasVOaFMuM

https://youtu.be/EHt-d6OYjc8

Kontaktuppgifter

2021-06-18


I syfte att kunna kommunicera effektivare och bla förenkla faktureringsrutinerna uppmanar vi samtliga fastighetsägare i Lunbjörkens Fäbodar att uppge:


- namn

- mailadress

- fastighetsbeteckning

- båthusbeteckning


Maila dina uppgifter till info@lundbjorken.se

Arbetsgrupp Piren

2021-01-17


Styrelsen fick i uppdrag på förra årsmötet att undersöka intresset/behovet att båtplats vid piren samt alternativa lösningar.

Undersökning av intresse är genomförd, nu återstår att arbeta fram möjliga lösningar.

Jag har fått i uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp med uppgift att framkomma med förslag på alternativa lösningar. 

Jag vet att många är engagerade i denna fråga. Vill du vara med i arbetsgruppen och bidra med tankar och idéer ska du anmäla ditt intresse till styrelsen@lundbjorken.se

Vänligen, Daniel

Uppdatering: Arbetsgruppernas arbetsbeskrivningar

2019-05-24

Här finns arbetsbeskrivningarna för arbetsgrupperna med uppdatering:


- BYGG

- STRANDEN

- KOMIDSOMMAR

- RÖJNING

- BRUNNAR

AKTIVITETER I FÄBODEN

Arbetsdag

2024-09-14 kl 09.00

Samling vid majstången för genomgång av arbetsuppgifter

Fäbodgudstjänst

2024-07-21 kl 16.00

Vi samlas vid majstången för trevlig och fridfull samvaro med fika.

Röjdagsfest

2024-07-13 kl 18.00

Vid majstångsplatsen Ta med egna bord, stolar och den mat och dryck som önskas. Välkommen!

Röjdag

2024-07-13 kl 9-13

Samling vid majstången för fördelning av arbetsuppgifter. Vi behöver i vanlig ordning utöver folk med krattor och röjsågar, några 4-hjulingar med släp.

Loppis

2024-07-06 kl 14.00

Samling vid majstången.

Komidsommar

2024-06-29 kl 14.00

Samling vid majstången.

Arbetsdag

2024-05-11 kl 09.00

Samling vid majstången för genomgång av arbetsuppgifter

Årsmöte

2024-05-09 kl. 10.00

Samling vid majstången

Fäbodgudstjänst

2023-07-16 kl 16.00

Vi samlas vid majstången för trevlig och fridfull samvaro med fika.

Röjdagsfest

2023-07-15 kl 18.00

Vid majstångsplatsen Ta med egna bord, stolar och den mat och dryck som önskas. Välkommen!

Röjdag

2023-07-15 kl 9-13

Samling vid majstången för fördelning av arbetsuppgifter. Vi behöver i vanlig ordning utöver folk med krattor och röjsågar, några 4-hjulingar med släp.

Komidsommar 2023

2023-07-01 kl 14.00

Samling vid majstången.

Arbetsdag

2023-05-20 kl 09.00

Samling vid majstången för genomgång av arbetsuppgifter.

Årsmöte

2023-05-18 kl. 10.00

Samling vid majstången

Extra årsmöte

2022-09-17 kl 13.00

Samling vid majstången. Vi har två punkter att behandla och rösta om:

1. Utveckling av piren för rekreation och samvaro samt effektivare utnyttjande av ytan för båtplatser och tydligare riktlinjer

2. Byggande av förråd för förvaring av samfällighetens utrustning

Arbetsdag

2022-09-17 kl 09.00

Samling vid majstången för genomgång av arbetsuppgifter.

Fäbodgudstjänst

2022-07-17 kl 11.00

Om vädret tillåter samlas vi vid majstången.