Hem

"Enkät båtplats vid piren"

- Resultat

- Kommentarer


Nästa steg?

Läs mötesprotokoll från 7/11 2020

"Arbetsgrupp Piren

Styrelsen fick i uppdrag på förra årsmötet att undersöka intresset/behovet att båtplats vid piren samt alternativa lösningar.

Undersökning av intresse är genomförd, nu återstår att arbeta fram möjliga lösningar.

Jag har fått i uppdrag att sammankalla en arbetsgrupp med uppgift att framkomma med förslag på alternativa lösningar. Tanken är att presentera framtagna förslag på årsmötet, som beslutar om något av förslagen skall tas vidare.

Jag vet att många är engagerade i denna fråga. Vill du vara med i arbetsgruppen och bidra med tankar och idéer ska du anmäla ditt intresse till styrelsen@lundbjorken.se

Vänligen, Daniel

2021-03-10

VÄLKOMMEN!


Lundbjörken är en gammal fäbod ca 11 kilometer väster om Siljansnäs i Leksands kommun, Dalarna. Idag består byn av ca 140 fritidshus med ett fåtal åretrunt boende. Byn ligger vid Siljan och Limåvikens västra strand och här finns både badplats och en pir.


Under sommaren arrangeras flera evenemang, bland annat det traditionella komidsommarfirandet en vecka efter midsommar. Det brukar även hållas en populär byaloppis och en fäbodgudtjänst. Varje år träffas också byborna på röjdagen för att underhålla allmäningarna i byn genom att röja sly och städa, en dag som avslutas med den trevliga röjfesten.


Här på hemsidan hittar du info om aktiviteter, nyheter och protokoll från styrelsemöten och årsmöten. Du finner också kontaktuppgifter till styrelsen och föreningen.