Information

ORDNINGSREGLER FÖR LUNDBJÖRKENS FÄBODLAG

Fastställda vid årsstämma 1974


1. Medlemmarna i fäbodlaget är skyldiga att medverka till att lugn och ro råder i fäboden. Störande trafik till lands eller i Limåviken skall undvikas, gräsklippning med motorklippare och arbete med motorsåg bör ej ske tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Allt annat onödigt ljud bör i största möjliga utsträckning undvikas.


2. Medlemmarna är skyldiga att slå gräset på vägrenarna utanför egen tomt. För den gemensamma trevnaden åligger det också medlemmarna att hålla rent och snyggt på egen mark, såväl som på fäbodlagets mark och vattnet.


3. Det åligger medlemmarna och ev. gäster att själva uppsamla sopor och avfall och transportera detta till anvisad uppsamlingsplats. Avfall får ej nedgrävas, brännas eller kastas inom fäboden.


4. För att spara vattentillgångarna i fäboden och minska påfrestningarna på marken genom avloppsutsläpp får vattenledningar ej anläggas. För duschar, bevattning o. dyl. får vatten från gemensamma källor ej användas, utan för dessa ändamål bör sjövatten eller regnvatten användas.


5. Under badsäsong skall hundar hållas i band på strandområdet, och även i övrigt bör hundar hållas under god kontroll.


6. Motorfordonstrafik är ej tillåtet på strandområdet, ej heller biltvätt i badviken.


Tillägg från årsmötet 2019:

- Rensa buskar och växtlighet runt båthus

- Fyll gropar i vägen med grus från de gemensamma högar

- Lämna ris på tippen längst ned i ravinen

INFORMATIONSBLAD

Här kan du läsa om hur vi samverkar inom Lundbjörkens fäbodar. Vill du ha ett tryckt exemplar förvarat i stugan kontaktar du styrelsen.

Klicka HÄR 

ARBETSGRUPPER & ARBETSBESKRIVNINGAR

Klicka på en rubrik nedan för beskrivning av arbetsuppgifter

- BYGG

- STRANDEN

- KOMIDSOMMAR

- RÖJNING

- BRUNNAR

LUNDBJÖRKENS FÄBODLAGS MINNESFOND


Minnesfonden startades 2001 inför Göran Johanssons begravning och har därefter långsamt vuxit till drygt 10 000 kr (januari 2022).


Medlen ska användas så att boende och kommande generationer i fäboden gynnas.


Vill du bidra eller hedra någons minne så är fäbodlagets bg 5412-3542


Meddela sekreteraren till vem, var och när så skriver vi minneskort till begravningen.

BILDER

Här lägger vi upp bilder från fäboden. Klicka på en bild så ser du den i full storlek.


Vill du bidra? Maila dina bilder till daniel.soors@gmail.com